Diplomerad Hundfysioterapeut

Diplomerad Hundfysioterapeut

På grund av en stor efterfrågan startar vi nu återigen upp vår utbildning till diplomerad hundfysioterapeut.

 

Som hundfysioterapeut arbetar du med friskvård men även med skador och sjukdomar som rör hundens rörelseapparat.

Du kan till exempel arbeta på en rehabiliteringsklinik, ett hundsim eller driva en egen verksamhet.

 

Mycket utav ditt arbete går ut på att förklara och kommunicera med hundägare men framförallt så är det naturligtvis ett arbete med våra fyrfotade vänner.

 

Hos oss på Ängslyckan Friskvård är vi mycket noggranna med att se hela individen vilket gör att vi sällan eller aldrig arbetar med symtombehandling utav vi försöker att hitta den underliggande orsaken till hundens besvär.

Vi är också mycket noggranna med att du lär dig att läsa av hundens språk och signaler så att hunden kan uppskatta ditt arbete och att ni gemensamt uppnår ett så gott resultat som möjligt.

 

Vår utbildning bygger på att du läser samtliga utav våra utbildningsblock (block 1-6).

 

Varje block läses separat från varandra och du väljer själv när och om du vill fortsätta till nästa block.

 

Blocken bygger på varandra och det krävs att du har avslutat dom tidigare blocken innan du kan anmäla dig till nästa MEN om du har läst för någon annan skola eller andra kurser så har du naturligtvis möjlighet att göra ett "inträdesprov" vilket innebär att du exempelvis kan anmäla dig till block 2-Fyscoach om du sedan tidigare är hundmassör.

 

Varje block avslutas med en examination där du blir diplomerad och i den mån det är möjligt erbjuds du också att göra ett certifieringsprov för det aktuella blocket.

 

När du har avslutat samtliga kursblock kommer du att bjudas in till en diplomeringsträff där du tillsammans med andra elever kommer att få göra såväl skriftliga som praktiska prov för att vid godkänt resultat kunna titulera dig som diplomerad hundfysioterapeut!

 

När du läser hos oss får du vara beredd på att se dig själv genom hundens ögon, att våga lyssna på ditt hjärta och att ha ett stort egenansvar för dina studier!

 

Vi har alltid små grupper och en nära relation till våra elever. Vi är noggranna med att finnas där för er elever men det är du som kommer att ”göra jobbet”.

 

Som elev är det viktigt att vara engagerad i sina studier och du kommer själv att få söka praktikplatser, utföra elevbehandlingar med mera.

 

Våra elever är alltid ansvars- och behandlingsförsäkrade via SFKM under sin studietid.

Kontakta oss

Telefon: 0733-321 201

 info@angslyckanfriskvard.se