Block 6 - Fodercoach

Block 6 - Fodercoach

OBS! På grund av rådande corona situation i Sverige och världen har vi valt att läga om kursupplägget till 100% webbaserat med möjlighet till enskilda praktikbesök på plats på Ängslyckan Friskvård i Lerum. läs mer om kursstarter här


Att arbeta som fodercoach innebär att du får kunskaper om hur hundens matsmältningsapparat fungerar, vanliga sjukdomar i hundens matsmältningsapparat, om olika fodermedel som erbjuds på marknaden (torrfoder, färskfoder, BARF) och vilka fördelar respektive nackdelar som finns för hundens kropp med respektive fodermedel.


Det här är ett kursblock som är oberoende av några foderleverantörer eller fodertillverkare och syftet är att du ska få tillräckliga kunskaper för att själv kunna avgöra vilket fodermedel som passar den aktuella hunden samt att hjälpa andra hundägare genom den djungel som fodervärlden just nu är.


Kursblocket är helt webbaserat men du har möjlighet att komma till Ängslyckan Friskvård för indivduell praktik/samtal om så önskas. Under utbildningens gång har du tillgång till vårt virtuella klassrum där alla lektioner, instruktioner om uppgifter, gruppdiskussioner och så vidare sker. Du får också vårt egenskrivna material skickat till dig så att du även har fysiskt material att arbeta med.

Kursbestämmelser


När vi tagit emot din anmälan och bekräftat den så är den bindande och kan ej avbrytas.


Bekräftelse på din plats kommer alltid via e-post.


Sista anmälningsdag är 3 veckor innan kursstart.


Avbokning som sker mer än 3 veckor innan kursstart - anmälningsavgiften återbetalas ej men ingen kursavgift kommer att faktureras dig.

Vid avbokning 2 veckor eller mindre innan kursstart - anmälningsavgiften återbetalas ej men 75% av kursavgiften återbetalas.
Vid avbokning 1 vecka eller mindre innan kursstart - anmälningsavgiften återbetalas ej men 50 % av kursavgiften återbetalas.

Vid sjukdom eller förhinder från din sida ger vi dig möjlighet att fullfölja kursen vid ett senare tillfälle. Kursavgiften återbetalas ej.


Du är skyldig att själv se över sina försäkringar så att dessa är gällande vid arbete med djur.


Vi tar inget ansvar för eventuella olyckshändelser som kan inträffa under eller efter studietiden.


Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser vid för lågt deltagarantal. Inga kostnader utgår då för dig. Vi reservera oss rätten att flytta fram en kursstart vid för få anmälningar och i sådant fall eventuellt även byta kursort.


Eleven har själv ansvar att boka praktikplatser, göra studiebesök osv. Om det inte finns möjlighet till detta på elevens hemort skall eleven söka sig till annan ort.


Med din underskrift på anmälningsblanketten godkänner du ovanstående kursbestämmelser.

Du anmäler dig genom att fylla i och maila eller posta din anmälan till oss. Anmälningsblanketten finns här.

Kontakta oss

Telefon: 0733-321 201

 info@angslyckanfriskvard.se