Block 4 - Rehabcoach

Detta är det fjärde kursblocket.

 

I block 1–3 handlar det mycket om friskvård men tyvärr drabbas ju även hundarna av olika problem och nu har det blivit dags att lära sig mer om vanliga sjukdomar och skador som drabbar hundens rörelseapparat.

 

Under tre kursträffar på 2–3 dagar så kommer du att få blanda praktiska övningar med teoretiska kunskaper.

Mellan kursträffarna får du instuderingsuppgifter och du kommer även att arbeta med fördjupningsarbeten. Dessutom är det mycket viktigt att du redan innan utbildningen börjar själv ordnar med

praktikplats på en rehab avdelning eller motsvarande.

 

Målet med block 4 är att du efter godkänt slutprov ska kunna hjälpa hund och hundägare när hunden skadas eller drabbas av sjukdom i rörelseapparaten genom att:

 

 • lägga ett träningsprogram riktad för den aktuella hundens problematik
 • guida och hjälpa hundägaren att anpassa vardag och hem utefter hundens behov
 • hjälpa till att smärtlindra hunden
 • främja läkning i det påverkade området
 • ge hemgångsråd
 • kunna förklara läkeprocesser, vävnadspåverkan och sjukdomsförlopp i den aktuella skadan

 

Det här är en utbildning som riktar sig till dig som redan kan en hel del om friskvård av hund och hur du behandlar hundens rörelseapparat med hjälp utav massage, träning och liknande behandlingsmetoder.

 

Utbildningen riktar sig till

 • Dig som läst block 1, 2 och 3 hos oss
 • Djurvårdare
 • Djurskötare
 • Fysioterapeuter
 • Hundmassör
 • Friskvårdsterapeuter
 • Eller annan person som har intresse av hundens konvalescens

 

Detta är alltså ett utbildningsblock som riktar sig till dig som har vissa förkunskaper. Om du inte tidigare har läst hos oss så innebär det att vi, i samband med att vi mottagit din anmälan, kommer att skicka ett webbaserat kunskapstest för att kunna säkerställa att samtliga elever får ut mesta möjliga utav det här blocket.

Detta block går att läsa som en fristående utbildning. Det här blocket är också en del utav vår utbildning till diplomerad hundfysioterapeut för dig som läser samtliga kursblock.

Kursdatum och anmälan hittar du här.

Kursbestämmelser


När vi tagit emot din anmälan och bekräftat den så är den bindande och kan ej avbrytas.


Bekräftelse på din plats kommer alltid via e-post.


Sista anmälningsdag är 3 veckor innan kursstart.


Avbokning som sker mer än 3 veckor innan kursstart - anmälningsavgiften återbetalas ej men ingen kursavgift kommer att faktureras dig.

Vid avbokning 2 veckor eller mindre innan kursstart - anmälningsavgiften återbetalas ej men 75% av kursavgiften återbetalas.
Vid avbokning 1 vecka eller mindre innan kursstart - anmälningsavgiften återbetalas ej men 50 % av kursavgiften återbetalas.

Vid sjukdom eller förhinder från din sida ger vi dig möjlighet att fullfölja kursen vid ett senare tillfälle. Kursavgiften återbetalas ej.


Du är skyldig att själv se över sina försäkringar så att dessa är gällande vid arbete med djur.


Vi tar inget ansvar för eventuella olyckshändelser som kan inträffa under eller efter studietiden.


Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser vid för lågt deltagarantal. Inga kostnader utgår då för dig. Vi reservera oss rätten att flytta fram en kursstart vid för få anmälningar och i sådant fall eventuellt även byta kursort.


Eleven har själv ansvar att boka praktikplatser, göra studiebesök osv. Om det inte finns möjlighet till detta på elevens hemort skall eleven söka sig till annan ort.


Med din underskrift på anmälningsblanketten godkänner du ovanstående kursbestämmelser.

Du anmäler dig genom att fylla i och maila eller posta din anmälan till oss. Anmälningsblanketten finns här.

Kontakta oss

Telefon: 0733-321 201

 info@angslyckanfriskvard.se