Block 3 - Hydrocoach

Block 3 handlar även det om att du som elev ska få lära dig hur du kan bli en inspirerande och kunnig coach för dina egna kunder men den här gången handlar det om träning i vatten.

 

Att träna sin hund i vatten blir allt mer populärt och de flesta hundägare har någongång hört talas om eller besökt ett hundsim, ett vattentrask eller någon annan form utav vattenträningsanläggning. För att inte tala om alla hundar som får simma, bada och leka i hav och sjöar under sommaren.

 

Vatten ger väldigt unika träningsmöjligheter och här gäller det att utnyttja vattnets olika förmågor och anpassa varje träningstillfälle till den unika hunden.

 

Vattnets förmågor är många och det gör att arbetsområdet går att utnyttja till max.

I det här blocket får du lära dig:

  • Att kunna använda dig utav vattnets lyftkraft för att smärtlindra en hund med exempelvis artros eller annan ledsjukdom.
  • Att använda dig utav det hydrostatiska trycket för att hjälpa en hund med nervbortfall.
  • Att använda dig utav vattenturbulensen för att träna kroppskontroll.
  • Att utnyttja Arkimedes princip om rörelse och motstånd i vattnet för att maximera muskelarbetet.
  • Att lägga ett träningsprogram för vattenträning anpassat efter individen.
  • Du får även lära dig om för och nackdelar med olika temperaturer i vattnet, poolens utformning, olika sätt att rena vattnet med mera.

 

Utbildningen riktar sig till

Dig som läst block 1 och 2 hos oss

Djurvårdare

Djurskötare

Fysioterapeuter

Den aktiva hundägaren

Hundmassör

Eller annan person som har intresse av vattenträning av hund.

 

Block 3 löper över 3 kurstillfällen med två till tre dagar per tillfälle.

 

Mellan varje tillfälle studerar du på ca halvfart.

Du är mycket viktigt att du innan kursstart har kontaktat minst två anläggningar (som använder sig utav vatten) för att kunna göra praktik hos.

 

Detta är alltså ett utbildningsblock som riktar sig till dig som har vissa förkunskaper.

Om du inte tidigare har läst hos oss så innebär

det att vi, i samband med att vi mottagit din anmälan, kommer att skicka ett webbaserat kunskapsquiz för att kunna säkerställa att samtliga elever håller samma kunskapsnivå och därigenom får ut mesta möjliga utav det här blocket.

 

Detta block går att läsa som en fristående utbildning men blocket är också en del utav vår utbildning till diplomerad hundfysioterapeut för dig som läser samtliga kursblock.

 

Kursdatum och anmälan hittar du här.

Kursbestämmelser


När vi tagit emot din anmälan och bekräftat den så är den bindande och kan ej avbrytas.


Bekräftelse på din plats kommer alltid via e-post.


Sista anmälningsdag är 3 veckor innan kursstart.


Avbokning som sker mer än 3 veckor innan kursstart - anmälningsavgiften återbetalas ej men ingen kursavgift kommer att faktureras dig.

Vid avbokning 2 veckor eller mindre innan kursstart - anmälningsavgiften återbetalas ej men 75% av kursavgiften återbetalas.
Vid avbokning 1 vecka eller mindre innan kursstart - anmälningsavgiften återbetalas ej men 50 % av kursavgiften återbetalas.

Vid sjukdom eller förhinder från din sida ger vi dig möjlighet att fullfölja kursen vid ett senare tillfälle. Kursavgiften återbetalas ej.


Du är skyldig att själv se över sina försäkringar så att dessa är gällande vid arbete med djur.


Vi tar inget ansvar för eventuella olyckshändelser som kan inträffa under eller efter studietiden.


Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser vid för lågt deltagarantal. Inga kostnader utgår då för dig. Vi reservera oss rätten att flytta fram en kursstart vid för få anmälningar och i sådant fall eventuellt även byta kursort.


Eleven har själv ansvar att boka praktikplatser, göra studiebesök osv. Om det inte finns möjlighet till detta på elevens hemort skall eleven söka sig till annan ort.


Med din underskrift på anmälningsblanketten godkänner du ovanstående kursbestämmelser.

Du anmäler dig genom att fylla i och maila eller posta din anmälan till oss. Anmälningsblanketten finns här.

Kontakta oss

Telefon: 0733-321 201

 info@angslyckanfriskvard.se