Block 2 - Fyscoach

Kontakta oss

Telefon: 0733-321 201

 info@angslyckanfriskvard.se

 

Block 2 - Fyscoach

OBS! På grund av rådande corona situation i Sverige och världen har vi valt att läga om kursupplägget till 100% webbaserat med möjlighet till enskilda praktikbesök på plats på Ängslyckan Friskvård i Lerum. läs mer om kursstarter här


Återigen vill jag påminna om varför vi så gärna använder oss utav titeln "coach".

 

Om vi tittar på arbetssättet coaching så innebär det enligt ledarskapsförfattaren Whitmore

”att låsa upp en människas potential så att den får ut maximalt av sig själv. Det innebär att hjälpa människor till att lära sig istället för att undervisa dem.”

 

Idag är dom flesta utav oss väl införstådda i hur viktigt det är med fysisk träning och motion för att kroppen och knoppen ska må bra och för att vi ska "hålla" så länge som möjligt.

Vi börjar också bli allt mer medvetena om hur viktigt det är att träna hundens fysik för att den ska kunna prestera på så hög nivå som möjligt.

Som namnet på blocket antyder så är det här en utbildning för dig som vill lära dig om hur du kan påverka hundens fysiska kropp genom träning.

 

Blocket bygger på att du sedan tidigare har kunskaper om hur du kan hjälpa hunden att bli fri från smärta och spänningar i sin rörelseapparat genom exempelvis massage.

Du bör också ha viss kunskap om hundens anatomi och dess rörelsemönster.

 

I block 2 - fyscoach får du verktyg för att kunna guida och coacha olika hundekipage "inifrån och ut" alltså utan stress och press och med fokus på att få en hållbar hund.

 

Utbildningen riktar sig till

Djurvårdare

Djurskötare

Fysioterapeuter

Den aktiva hundägaren

Hundmassör

Eller annan person som har intresse av fysträning av hund

 

Detta är alltså ett utbildningsblock som riktar sig till dig som har vissa förkunskaper.

Om du inte tidigare har läst hos oss så innebär

det att vi, i samband med att vi mottagit din anmälan, kommer att skicka ett webbaserat kunskapsquiz för att kunna säkerställa att samtliga elever håller samma kunskapsnivå och därigenom får ut mesta möjliga utav det här blocket.

 

Detta block går att läsa som en fristående utbildning men blocket är också en del utav vår utbildning till diplomerad hundfysioterapeut för dig som läser samtliga kursblock.

 

Utbildningen är förlagd till tre fysiska kursträffar med två till tre dagar per kursträff. Det tillkommer även ett fjärde diplomeringstillfälle.

Mellan kursträffarna läser du på distans. 

Utbildningen pågår under en termin och det är ca 6 veckor mellan varje kursträff.

 

Du kommer att arbeta med fallstudier och alla elever behöver ha tillgång till engagerade hundägare som är intresserade utav att följa och utvärdera de träningsprogram som du kommer att arbeta fram under din utbildningstid.

 

Läs mer om datum och kursanmälan här.

Kursbestämmelser


När vi tagit emot din anmälan och bekräftat den så är den bindande och kan ej avbrytas.


Bekräftelse på din plats kommer alltid via e-post.


Sista anmälningsdag är 3 veckor innan kursstart.


Avbokning som sker mer än 3 veckor innan kursstart - anmälningsavgiften återbetalas ej men ingen kursavgift kommer att faktureras dig.

Vid avbokning 2 veckor eller mindre innan kursstart - anmälningsavgiften återbetalas ej men 75% av kursavgiften återbetalas.
Vid avbokning 1 vecka eller mindre innan kursstart - anmälningsavgiften återbetalas ej men 50 % av kursavgiften återbetalas.

Vid sjukdom eller förhinder från din sida ger vi dig möjlighet att fullfölja kursen vid ett senare tillfälle. Kursavgiften återbetalas ej.


Du är skyldig att själv se över sina försäkringar så att dessa är gällande vid arbete med djur.


Vi tar inget ansvar för eventuella olyckshändelser som kan inträffa under eller efter studietiden.


Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser vid för lågt deltagarantal. Inga kostnader utgår då för dig. Vi reservera oss rätten att flytta fram en kursstart vid för få anmälningar och i sådant fall eventuellt även byta kursort.


Eleven har själv ansvar att boka praktikplatser, göra studiebesök osv. Om det inte finns möjlighet till detta på elevens hemort skall eleven söka sig till annan ort.


Med din underskrift på anmälningsblanketten godkänner du ovanstående kursbestämmelser.

Du anmäler dig genom att fylla i och maila eller posta din anmälan till oss. Anmälningsblanketten finns här.