Studieupplägg

Distansutbildningen till hundfysioterapeut innehåller ca 1200 studietimmar.

 

Utbildningen är uppdelad i ett antal studieblock och du kan välja att anmäla dig till samtliga block direkt eller att köpa ett block i taget och därigenom anpassa studietiden efter dina egna förutsättningar.

Certifierad hundfysioterapeut

 

Att arbeta som hundfysioterapeut innebär att man hjälper hundar och deras hundägare med alla tänkbara frågor och situationer.

Precis som namnet antyder är det självklart just fysik (fysioterapeut) som är vårt arbetsområde. Ofta är det problem så som återhämtning efter skada eller operation, ledrelaterade sjukdomar, muskulära spänningar och smärtor men det kan också vara att lägga ett fysträningsprogram inför tävlingssäsong, psykiska oroligheter, hjälp att hitta rätt foder eller att göra ”friskvårdskontroller”.

 

Att vara terapeut på det här sättet är ett varierande yrke där de flesta väljer att driva eget medan andra söker anställning på veterinärkliniker, hundcenter etc.

 

När du läser den här utbildningen kommer du att få vara beredd på att se dig själv genom hundens ögon, att våga lyssna på ditt hjärta och att ha ett stort egenansvar för dina studier!

 

Vi har alltid små grupper och en nära relation till våra elever. Vi är noggranna med att finnas där för er elever men det är du som kommer att ”göra jobbet”. Efter godkänt slutprov blir du såväl diplomerad som certifierad (via Skandinaviska Förbundet för komplitär Medicin) hundfysioterapeut.

 

Vår fysioterapeututbildning är i förstahand baserad på internetstudier och är uppdelad i fem olika studieblock.

 

Det ingår också 7 st kursträffar där teori och praktik blandas.

 

Som elev är det viktigt att vara engagerad i sina studier och du kommer själv att få söka praktikplatser, utföra elevbehandlingar med mera.

 

Under din studietid har du tillgång till vår elevhemsida där du tilldelas arbetsuppgifter, instuderingsfrågor samt viss kurslitteratur. Annan litteratur kommer du att få köpa in själv eller låna på ditt närmsta bibliotek. Flera utav kursböckerna är på engelska.

 

 

 

Block 4 – Fodercoach

Foder och näring har så mycket större betydelse för hundens välbefinnande än vad många tror.

 

Du kommer nu att få lära dig mer om hundens matsmältningsapparat, om olika näringsämnen samt olika fodermedel.

Det här studieblocket är fördelat på tre kursdagar samt självstudier och inlämningsuppgifter.

 

Block 1 – Massageterapeut för hund

Denna del är samma som vår fristående utbildning till certifierad massageterapeut för hund.

Den löper över två kursträffar med tre dagar per kursträff och självstudier mellan varje kursträff.

Denna delen utav utbildningen bygger på anatomi, rörelselära och friskvårdsmassage.

Efter godkänt delprov blir du diplomerad och certifierad massageterapeut för hund.

 

Block 2 – Fyscoach

Under den här delen utav utbildning byggs dina kunskaper på med mer rörelselära, fysiologi och biomekanik. Du får lära dig hur hundens kropp utvecklas genom fysisk rörelse, hur du planerar ett träningsprogram till hunden och hur du utvärderar och analyserar hundens kapacitet och förutsättningar.

Det här blocket innehåller två kursträffar med två dagar per kursträff samt självstudier och inlämningsuppgifter. Du kommer också att få uppgifter där du på egen hand ska arbeta med praktikhundar i din närhet.

Efter avslutat kursblock och godkänt delprov blir du diplomerad fyscoach.

 

Block 5 – Diplomering och certifiering

 

För att bli certifierad och diplomerad hundfysioterapeut krävs det att du uppnår ett godkänt resultat på praktisktprov såväl som teoretisktprov.

Dessa görs vid en sista kurshelg på två dagar hos oss.

För att bli certifierad krävs det att dina kunskaper testas från någon "utomstående". Vi är anslutana till Skandinaviska Förbundet för KomplitärMedicin (SFKM) och det innebär att du i samband med dina slutprov även gör ett certifieringsprov från SFKM.

 

 

Block 3 – Riktad träning vid skada

Nu är det dags att lära sig om sjukdomar i hundens rörelseapparat, om vanliga skador och hur du kan hjälpa hunden att återfå normal funktion efter en operation.

 

Det här blocket innehåller två kursträffar med två dagar per kursträff samt självstudier och inlämningsuppgifter.

Du kommer också att på egen hand behöva söka praktikplats på befintlig rehabiliteringsklinik.

Här får du även lära dig mer om laser och alternativa behandlingsmetoder.

 

Kursort och Boende

 

Vid kursträffarna är tanken att du ska ha gott om tid för lugn och ro, personlig utveckling och reflektion.

Vi håller därför föreläsningar och praktiska övningar i lugna vackra omgivningar och när kursdagarna är slut finns det möjlighet att boka sig på någon av alla de aktiviteter som anläggningen erbjuder så som turridning, vandring/promenad i vacker natur på anlagda leder, paddla kajak eller boka en behandling.

Din hund är välkommen att följa med vid kursträffarna förutsatt att den kan vara lugn och stilla så att du kan koncentrera dig på dina studier. Inga löptikar.

I kurspriset ingår ej boende som dock finns att boka i anslutning till anläggningen.

Vi kan hjälpa dig med bokning utav boende i samband med din kursanmälan.

 

OBS!

Våren 2018 kommer vi att starta utbildningen Hundfysioterapeut och utbildningen Hundmassör hos Tassmanien i Revinge/SKåne!

 

Kontakta oss

Du är allitd välkommen att kontakta oss via mail eller telefon

Telefon: 0733-321 201

info@angslyckanfriskvard.se

 

Kursdatum

Vårterminen 2018 Kursort Revinge

Block 1/VT-18

Kursträff 1 12-14 januari

Kursträff 2 16-18 mars

Slutprov block 1/Delprov hundfysioterapeut 15 juni

 

Block 2/SOMMAR och HÖST -18

Kursträff 3 16-17 juni

Kursträff 4 8-9 september

Slutprov block 2/Delprov hundfysioterapeut 23 november

 

Block 3/ VINTER -18/-19

Kursträff 5 24-25 november

Kursträff 6 23-24 februari -19

Slutprov block 3/Delprov hundfysioterapeut 10 maj -19

 

Block 4/HT-18

Kursträff 7 11-12 maj -19

 

Block 5/certifiering

ca juli 2019

 

 

Kursstart höstterminen 2017

 

Block 1/HT-17

Kursträff 1 15-17september

Kursträff 2 1-3 December

Slutprov block 1/Delprov hundfysioterapeut 2 februari

 

Block 2/VT-18

Kursträff 3 3-4 februari

Kursträff 4 14-15 april

Slutprov block 2/Delprov hundfysioterapeut 28 juni 2018

 

Block 3/sommar-18

Kursträff 5 29-30 juni 2018

Kursträff 6 8-9 september 2018

Slutprov block 3/Delprov hundfysioterapeut 15 november 2018

 

Block 4/HT-18

Kursträff 7 16-18 november 2018

 

Block 5/certifiering

ca mars 2019

.

 

Kursbestämmelser

 

När vi tagit emot din anmälan och bekräftat den så är den bindande och kan ej avbrytas. Bekräftelse på din plats kommer alltid via e-post.

Anmälningsavgiften faktureras och ska vara betald på förfallodatum. Efter detta kan du inte avbryta kursen och hela kursavgiften ska betalas innan förfallodatum.

Detta gäller även om du själv väljer att inte fullfölja hela kursen. Vid sjukdom eller förhinder från din sida ger vi dig möjlighet att fullfölja kursen vid ett senare tillfälle. Kursavgiften återbetalas ej.

Du kan välja att anmäla dig till ett block i taget och är därigenom endast bunden till det aktuella blocket eller att anmäla dig till samtliga block direkt och därigenom binda dig till hela utbildningen och därmed få ett mer förmånligt pris.

 

Du är skyldig att själv se över sina försäkringar så att dessa är gällande vid arbete med djur.

Vi tar inget ansvar för eventuella olyckshändelser som kan inträffa under eller efter studietiden.

 

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser vid för lågt deltagarantal. Inga kostnader utgår då för dig

 

Eleven har själv ansvar att boka praktikplatser, göra studiebesök osv. Om det inte finns möjlighet till detta på elevens hemort skall eleven söka sig till annan ort.

 

För att bli godkänd hundfysioterapeut ska eleven uppnå samtliga betygskriterier. Betygskriterierna finns tillgängliga för varje enskilt kursblock via vår elevhemsida.

 

Med din underskrift på anmälningsblanketten godkänner du ovanstående kursbestämmelser. Du anmäler dig genom att fylla i och maila eller posta din anmälan till oss.

 

Pris

Du kan välja att köpa hela utbildningen och får då ett rabatterat pris. Du kan också välja att köpa ett block i taget.

Pris vid tecknande av samtliga kursblock

En anmälningsavgift på 3 000: - inkl. moms faktureras i samband med anmälan.

Resterande belopp 41 000: - inkl. moms (total 44 000:-) ska vara betald innan den första kursträffen

 

Block 1

En anmälningsavgift på 2000: - inkl. moms faktureras i samband med anmälan.

Resterande belopp 14 000: - inkl. moms (total 16 000:-) ska vara betald innan den första kursträffen

 

Block 2

En anmälningsavgift på 1 800: - inkl. moms faktureras i samband med anmälan.

Resterande belopp 9 000: - inkl. moms (total 10 800:-) ska vara betald innan den första kursträffen

 

Block 3

En anmälningsavgift på 1 800: - inkl. moms faktureras i samband med anmälan.

Resterande belopp 9 000: - inkl. moms (total 10 800:-) ska vara betald innan den första kursträffen

 

Block 4

En anmälningsavgift på 1 100: - inkl. moms faktureras i samband med anmälan.

Resterande belopp 7000: - inkl. moms (total 8 100:-) ska vara betald innan den första kursträffen

 

Block 5 – certifiering

Certifieringen görs via sfkm på plats hos oss pris 2000: - betalas innan första provdagen.