Kontakta oss

Du är allitd välkommen att kontakta oss via mail eller telefon

Telefon: 0733-321 201

info@angslyckanfriskvard.se

 

Upplägg

Om du vill anmäla dig till ett utav våra kursblock så skickar du in den anmälningsblankett som du hittar längre ner på sidan.

 

När vi tagit emot och godkänt din anmälan så skickar vi en faktura på anmälningsavgiften samt en bokningsbekräftelse.

 

När anmälningsavgiften är betald så kommer vi att skicka ut kursmaterial till dig. Sista anmälningsdagen är alltid 3 veckor innan kursstart och det är senast vid det datummet som du får besked om eventuella förändringar i kursupplägget och det är även detta datum som du som senast får tillgång till ditt studiematerial.

I detta kursmaterial ingår även en sk. "preparandkurs" som är material som du ska läsa in innan du kommer till din första kursträff. Du får även information om ev. praktikplatser som du behöver söka, checklistor inför varje kursträff. Du får även betygskriterierna för det aktuella kursblocket och mycket mera.

Blocken bygger sedan på kursträffar som blandar praktik med teori och som ger dig grundläggande kunskaper som du sedan utökar genom egna studier samt egen praktik hemifrån.

 

Blocken är uppbyggda kring halvtidsstudier alltså ca 20 timmar per vecka.

 

Du har tillgång till din lärare via mail (svar inom 1 vecka) eller telefon och sms (svar efter överenskommelse eller inom 1 dygn).

Kursbestämmelser

 

När vi tagit emot din anmälan och bekräftat den så är den bindande och kan ej avbrytas. Bekräftelse på din plats kommer alltid via e-post.

Anmälningsavgiften faktureras och ska vara betald på förfallodatum. Efter detta kan du inte avbryta kursen och hela kursavgiften ska betalas innan förfallodatum.

Detta gäller även om du själv väljer att inte fullfölja hela kursen. Vid sjukdom eller förhinder från din sida ger vi dig möjlighet att fullfölja kursen vid ett senare tillfälle. Kursavgiften återbetalas ej.

 

Du är skyldig att själv se över sina försäkringar så att dessa är gällande vid arbete med djur.

Vi tar inget ansvar för eventuella olyckshändelser som kan inträffa under eller efter studietiden.

 

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser vid för lågt deltagarantal. Inga kostnader utgår då för dig

 

Eleven har själv ansvar att boka praktikplatser, göra studiebesök osv. Om det inte finns möjlighet till detta på elevens hemort skall eleven söka sig till annan ort.

 

För att bli godkänd för det aktuella blocket ska eleven uppnå samtliga betygskriterier. Betygskriterierna finns tillgängliga för varje enskilt kursblock via kursmaterialet.

 

Vi reservera oss rätten att flytta fram en kursstart vid för få anmälningar och i sådant fall även byta kursort.

Observera att vi aldrig återbetalar anmälningsavgiften.

 

Med din underskrift på anmälningsblanketten godkänner du ovanstående kursbestämmelser. Du anmäler dig genom att fylla i och maila eller posta din anmälan till oss.

 

 

 

Våra hundutbildningar

 

Det finns allt fler utbildningar inom hund att välja mellan i vårt avlånga land.

 

Och visst vill man gå dom alla ?! ;)

 

Personligen tycker jag att det kan vara ganska svårt att förbinda sig till en utbildning som pågår under ett eller flera år och som kostar så mycket pengar. Hur kan jag vara säker på att utbildningen passar mig? Vet jag om jag klarar av att plugga på distans? och hur vill jag egentligen använda mina kunskaper när jag väl är färdig?

 

Vi har tidigare utbildat hundfysioterapeuter men då vi har märkt att många andra skolor också erbjuder sådana utbildningar och det ibland kan variera väldigt mycket mellan kursinnehållen på dessa utbildningar så har vi valt att ta bort den och erbjuder nu istället våra kurser i olika "block".

 

Varje block läses separat från varandra och du väljer själv när och om du vill fortsätta till nästa block.

 

Blocken bygger på varandra och det krävs att du har avslutat dom tidigare blocken innan du kan anmäla dig till nästa MEN om du har läst för någon annan skola eller andra kurser så har du naturligtvis möjlighet att göra ett "inträdesprov" villket innebär att du exempelvis kan anmäla dig till block 2/Fyscoach om du sedan tidigare är hundmassör.

 

Varje block avslutas med en eximination där du blir diplomerad och i den mån det är möjligt erbjuds du också att göra ett certifieringsprov för det aktuella blocket.

 

När du läser hos oss får du vara beredd på att se dig själv genom hundens ögon, att våga lyssna på ditt hjärta och att ha ett stort egenansvar för dina studier!

 

Vi har alltid små grupper och en nära relation till våra elever. Vi är noggranna med att finnas där för er elever men det är du som kommer att ”göra jobbet”.

 

Som elev är det viktigt att vara engagerad i sina studier och du kommer själv att få söka praktikplatser, utföra elevbehandlingar med mera.

 

 

 

 

 

Block 3 – Riktad träning och vattencoach

Ja nu har du antingen avslutat block 1 och 2 alternativt så har du fått motsvarnde kunskaper någon annanstans och det här med den friska hunden och hur du sköter den friska hundkroppen börjar förhoppningsvis att kännas ganska tryggt. Men hur hanterar vi den skadade hunden?Det här blocket syftar inte till att utbilda dig till fysioterapeut eller rehabpersonal utan tanken är att du ska lära dig mer om patologi och hur du kan träna hunden att återanpassa sin kropp efter en skada. Att helt enkelt rikta in träningen och behandlingen mot ett spesifikt mål. Fokus ligger på skador i rörelseapparaten.

 

Som ett utav de största hjälpmedlen vid återanpassning och riktad träning kan vi använda oss utav vattenträning. Du får lära dig mer om unika lösingar för vattenträning, upplägg utav vattenträning och fördelar respektive nackdelar med wattentrask,pool olika vattendjup och olika vattentemperaturer. Hur gör man för att undvika stress och en "avstängd" hund i samband med vattenträningen? Kan man lägga ett vattenprogram där hundägaren tränar hunden "hemma i sjön"? Vilka hundar ska inte simma med mera.

 

Det här blocket innehåller två kursträffar med två dagar per kursträff samt självstudier och inlämningsuppgifter.

Du kommer också att på egen hand behöva söka praktikplats på befintlig rehabiliteringsklinik.

 

Efter avslutat kursblock och godkänt delprov blir du diplomerad vattencoach.

 

Block 4 – Fodercoach och Företagsekonomi

Foder och näring har så mycket större betydelse för hundens välbefinnande än vad många tror. Trots det är det många som har svårt att välja fodermedel till sin hund och foderutbudet kan ibland kännas oövervinnerligt.

 

Du kommer nu att få lära dig mer om hundens matsmältningsapparat, om de vanligaste sjukdommarna i hundens matsmältningsapparat. Du får också lära dig mer om näringsämnen, hur du kan hjälpa en hundägare med kostrådgivning, om imunförsvaret samt olika fodermedel.

 

Nu har du kommit till slutet utav vad vi har att erbjuda inom hundutbildningar och om du inte redan har startat ett företag så kan det vara hög tid att lägga upp en affärsplan och fundera lite mer kring företagsekonomi.

 

Det här blocket löper över tre kursträffar med två-tre dagar per kursträff och självstudier mellan varje kursträff.

 

Efter avslutat kursblock och godkänt slutprov blir du diplomerad fodercoach

 

Block 1 – Hundmassör

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig mer om hundens anatomi och rörelse och hur du med hjälp av dina händer kan hjälpa hunden till bättre hälsa.

 

Att låta sin hund få massage regelbundet kan ge stora effekter på såväl hundens fysiska och psykiska hälsa men även på relationen mellan hund och människa. Effekterna utav massagen är många bl.a. ökad prestationsförmåga, ökat välbefinnande, blankare päls, jämnare hormonbalans med mera! Dessutom minskar skaderisken, det är lätt att snabbt upptäcka avvikelser i hundens hälsa och det allmänna välbefinnandet ökar.

 

Ja anledningarna till att massera sin hund är många! Under den här utbildningen får du lära dig om effekterna utav massagen, vad som sker inne i kroppen, hur du masserar med mera.

 

Inriktningen är hela tiden friskvård.

 

Under din studietid kommer du bland annat att lära dig mer om följande ämnen:

Anatomi o fysiologi

- Invärtes anatomi; omfattar kroppens byggnad och inre funktioner

- Osteologi; detaljerade studier om djurets skelett, leder, byggnad och funktion.

- Myologi; omfattar skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion.

•Palpering och undersökning av hund

•Hur du bemöter hund och hundägare

•Hundmassage

•Rörelseanalys av hund

 

Utbildningen är lämplig både för dig som vill kunna behandla dina egna hundar och hundar i din närhet samt för dig som funderar på att satsa på att arbeta med hundar.

Den löper över tre kursträffar med två-tre dagar per kursträff och självstudier mellan varje kursträff.

 

Efter godkänt delprov blir du diplomerad och certifierad massageterapeut för hund.

 

Block 2 – Fyscoach

Idag är kraven som vi ställer på våra hundars fysiska prestationer stora! För vad krävs egentligen för att agilityhunden i högt tempo ska kunna ta sig igenom slalomhindret? Vilka krav ställs på muskler, skelett och leder? Eller vad krävs utav IPO hunden när den kastar sig fram mot figuranten? Hur kan vi hjälpa hunden att prestera på bästa sätt utan att skada sig? Hur kan jag motivera hunden att "ta ut sig" fysiskt utan att riskera att tappa lusten och glädjen i att träna och samarbeta? Hur påverkas hunden vid överträning och hur ser jag när hunden börjar snedpelasta sin kropp?

 

Det här blocket bygger på att du redan förstår hundens grundläggande fysiologi och att du kan genomföra en massagebehandling i friskvårdssyfte.

 

Du kommer nu att bygga på dina kunskaper genom mer rörelselära, biomekanik och fysiologi. Du får lära dig hur hundens kropp utvecklas genom fysisk rörelse, hur du planerar ett träningsprogram till hunden och hur du utvärderar och analyserar hundens kapacitet och förutsättningar.

 

Det här blocket löper över tre kursträffar med två-tre dagar per kursträff och självstudier mellan varje kursträff. Du kommer också att få uppgifter där du på egen hand ska arbeta med praktikhundar i din närhet.

 

Kursblocket är lämpligt både för dig som är utbildad hos någon annan skola och vill bygga på dina kunskaper med träningslära men framförallt riktar sig det här kursblocket till dig som vill motivera och förebygga skador hos din egen såväl som andras hundar genom att arbeta tillsammans med hunden inte genom att pressa utan genom att samarbeta.

 

Efter avslutat kursblock och godkänt delprov blir du diplomerad fyscoach.

 

Kursdatum

Vårterminen 2019

Block 1/Hundmassör

Kursort Hindås

Kursträff 1 15-17 mars

Kursträff 2 27-28 april

Kursträff 3 24-26 maj

Slutprov block 1 29 juni

 

Block 2/Fyscoach

Kursort Revinge

Kursträff 1 22-24 februari

Kursträff 2 6-7 april

Kursträff 3 17-19 maj

Slutprov block 2 28 junii

 

Höstterminen 2018

 

Block 1/Hundmassör

Kursort Revinge

Kursträff 1 21-23 september

Kursträff 2 27-28 oktober

30november-2december

Slutprov block 1 8 februari

 

Kursort Hindås

Kursträff 1 31augusti-2september

Kursträff 2 6-7 oktober

Kursträff 3 16-18 november

Slutprov block 1 25 januari

 

Block 2/Fyscoach

Kursort Revinge

Kursträff 1 8-9 september

Kursträff 2 24-25 november

Slutprov block 2(Fyscoach)/Delprov hundfysioterapeut 22 februari

 

Kursort Hindås

Datum ej fastställda i dagsläget men start i slutet av januari

 

Block 3/Riktad träning och vattencoach

Kursort Revinge

Kursträff 1 23-24 februari -19

Kursträff 2 11-12 maj -19

Slutprov block 3

 

Block 4/Fodercoach och företagsekonomi

Kursort Revinge

Kursträff 1

Kursträff 2

Slutprov block 4

 

Kursstart höstterminen 2017

 

Block 1/HT-17

Kursträff 1 15-17september

Kursträff 2 1-3 December

Slutprov block 1/Delprov hundfysioterapeut 2 februari

 

Block 2/VT-18

Kursträff 3 3-4 februari

Kursträff 4 14-15 april

Slutprov block 2/Delprov hundfysioterapeut 28 juni 2018

 

Block 3/sommar-18

Kursträff 5 29-30 juni 2018

Kursträff 6 8-9 september 2018

Slutprov block 3/Delprov hundfysioterapeut 15 november 2018

 

Block 4/HT-18

Kursträff 7 16-18 november 2018

 

Block 5/certifiering

ca mars 2019

.

 

Kursort och Boende

 

Vid kursträffarna är tanken att du ska ha gott om tid för lugn och ro, personlig utveckling och reflektion.

Vi håller därför föreläsningar och praktiska övningar i lugna vackra omgivningar.

Vi erbjuder våra utbildningar på flera olika orter och det är upp till eleven själv att boka boende osv.

Vi har alltid en kontaktperson vid kurslokalen och när du får din bokningsbekräftelse får du även kontaktuppgifter till den personen. Det är via denna person som du kan få tips på boenden i närheten utav kurslokalen, vägbeskrivning till lokalen med mera.

 

Din hund är välkommen att följa med vid kursträffarna förutsatt att den kan vara lugn och stilla så att du kan koncentrera dig på dina studier. Inga löptikar.

 

 

Pris

 

Block 1/Hundmassör

En anmälningsavgift på 2000: - inkl. moms faktureras i samband med anmälan.

Resterande belopp 14 000: - inkl. moms (total 16 000:-) ska vara betald innan den första kursträffen

 

Block 2/Fyscoach

En anmälningsavgift på 2000: - inkl. moms faktureras i samband med anmälan.

Resterande belopp 14 000: - inkl. moms (total 16 000:-) ska vara betald innan den första kursträffen

 

Block 3/Riktad träning och vattencoach

En anmälningsavgift på 2000: - inkl. moms faktureras i samband med anmälan.

Resterande belopp 14 000: - inkl. moms (total 16 000:-) ska vara betald innan den första kursträffen

 

Block 4/Fodercoach

En anmälningsavgift på 1 800: - inkl. moms faktureras i samband med anmälan.

Resterande belopp 9 000: - inkl. moms (total 10 800:-) ska vara betald innan den första kursträffen